22 February 2009

Other Writings

2014: "Ingen grunn til berøringsangst", in Bergens Tidende, May 4. Full text

2014: "Mellom det gode og det onde: Karaktertegning i The Wire", in Rushprint. Full text

2013: "Hva skal vi med supercuts?", in Rushprint. Full text

2012: "Høydepunkter fra BIFF 2012", in Rushprint. Full text

2012: "Some Reflections on My Video Essay Venture Style in the Wire", in Frames. Full text

2012: "Videoessay om The Wire", in Rushprint. Full text

2011: "Høydepunkter fra BIFF", in Rushprint. Full text

2011: "Er tv virkelig bedre enn film?", in Rushprint, no. 3, 2011. Full text

2011: "Hva skal vi med filmkritikk?", in Rushprint, Full text

2011: "Ødelegger reklameavbrudd opplevelsen?", in Rushprint. Full text

2007: "Merkverdig mylder", in Bergens Tidende. Full text

2002: "Historieskriving i Hollywood", in Bergens Tidende. Full text

2002: "Evnen til å kjede seg", in Bergens Tidende. Full text